Mới nhất
Phương Thanh bạo hành chồng

Phương Thanh bạo hành chồng

(Kênh 13) – Trong Vừa đi vừa khóc, ở cảnh Phóng (diễn viên Hữu Thạch) tát bôm bốp vào mặt...