Mới nhất
Anh phải chia tay thôi vì không thể bên 'em' nữa

Anh phải chia tay thôi vì không thể bên 'em' nữa

Khi tất cả còn chưa muộn, tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi nên sớm dừng lại tại đây là tốt nhất,...