Ý nghĩa cái tên Hồ Chí Minh của Bác

13/07/2013 14:59
Mai Phương
  • Trong chữ Hán; 胡志明
  • Hồ là Cổ và Nguyệt
  • Chí là Sĩ và Tâm
  • Minh là Nhật và Nguyệt

ho-chi-minh13072013

  • Từ điển tích cổ có ý nghĩa là;
  • 1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
  • 2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
  • 3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).
  • Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần